Роджър Киърън и Томас Кени

ПРЕДАДЕНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ

Разрушаването на съветската система
(Вътрешни обществено-икономически фактори)
1917 - 1991

Socialism Betrayed:

Behind the Collapse of the Soviet Union

By Roger Keeran and Thomas Kenny

2004 International Publishers Co., Inc.


Превод от английски език: Д-р Иван Иванов

С ъ д ъ р ж а н и е


За авторите:

Роджър Киърън е професор в щатския колеж SUNY/Empire State College и автор на “Комунистическата партия и Профсъюзите на работниците в автомобилния транспорт”

Томас Кени е икономист.Международни отзиви за книгата

Отлично изложение на причините за разрушаването на Съветския съюз. В тази забележителна книга ще намерите впечатляващи прозрения и убедителни анализи” - Майкъл Паренти, автор на “Демокрация за малцинството”, “Измислена реалност” и “Черноризци и червени”.


“Нов, многостранен поглед върху отхвърлянето на съветската държава, разрушаването на Съветския съюз и кампанията за въвеждане на капитализъм отгоре. Роджър Киърън и Томас Кени ни предлагат ясен и убедителен научен марксистки анализ на разтърсващите събития, които формираха днешната световна политика – разрушаването на СССР, “суперсилата” на социализма” – Норман Марковиц, автор на “Възходът и падението на века на народа”.


Досега не бях чел книга, която да предлага толкова подробно и пълно знание за описаните събития. До този момент за мен тя е най-значимият принос към третираната тема” – Филип Боноски, автор на “Тайната война на Вашингтон в Афганистан”.


Задълбочено изследване с изобилие от полезна историческа информация. Всеки читател ще се обогати от включените в тази книга исторически данни и провокиращите мисълта аргументи.” – Бахман Асад, автор на “Героична борба – горчиво поражение: факторите, допринесли за разрушаването на социалистическата държава на СССР”Един народ може да преживее глупците си и дори безумно амбициозните. Но предателството отвътре го съсипва. Врагът пред портите на града не е толкова страшен – той е ясен, той развява открито знамената си. Но предателят се движи свободно между хората вътре, лукавият му шепот шумоли из улиците, носи се сред залите на държавните институции. Защото предателят не се демонстрира като такъв; той говори езика на жертвите, облича се като тях, изглежда като тях. Той разлага душата на нацията, той работи тайно и невидимо през нощта, подкопавайки стожерите на града, той заразява политическото тяло, лишавайки го от способност за съпротива. Не убиецът, а той трябва да внушава вледеняващ ужас.


Цицерон, 106-43 преди Христос

Римски държавник, оратор и философ


Необходимо е обяснение как една толкова мощна международна система и общност от държави можа да рухне без наличие на общоприетите външни форми на пряка заплаха.

Тя не беше разорена във война, нито пък беше изправена пред някакви съдбоносни политически предизвикателства отдолу…

Не беше показала с нищо, че е неспособна да задоволява основните интереси и потребности на гражданите си. Поради това тя фактически нито рухна, нито се разпадна в общоприетия смисъл на тези понятия.

Случилото се в действителност… беше по-скоро резултат от действията на ръководството на най-мощната страна в социалистическата общност – то чисто и просто реши да поведе държавата и системата като цяло по път, коренно различен от дотогавашния.”


Фред Холидей, “Съветският съюз – крахът в единствено число”